سلام بوگوفتم تره

شهریور ۲, ۱۳۹۶
سلام بو گوفتم تره

ترانه سلام بوگوفتم تره

متن آهنگ شمالی سلام بوگوفتم تره     سَلام بوگوفتم تـــَره جواب نـــــَده ای مَره شاید فـــــَدایی دیله باز ای نفر دیگــــَره تی ناز مــــَره بایــــِه […]