گلیم بافی

گلیم به عنوان نخستین زیرانداز بشر دارای سابقه تولیدی بسیار طولانی است و ایرانیان بافت آن را از ‏مردم چین فراگرفتن و بنا به سلیقه خود تغییراتی در آن بوجود آوردن

 

 

گلیم بافی

 

گلیم نوعی زیر انداز مصرفی مردمه که تار آن از نخ پنبه و یا پشم و پود آن از پشم بوده و در اندازه های مختلف، توسط دار گلیم بافی و به کمک ابزارهای ساده و غالبا توسط زنان و عمدتا در منازل بافته میشد، اگرچه تولید گلیم در مناطق مختلف کشور رواج داره، اما گلیم هر منطقه، متاثر از شرایط مختلف و دارای ویژگی های خاص خودش بوده و گلیم گیلان، که در مناطق روستایی بندر آستارا و تالش بافته میشه دارای هویت خاص خود هست.

 

 

 

گلیم بافی